Επαγγελματική Εκπαίδευση, Τεχνική Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα
Η διαΝΕΟσις δημοσιεύει σήμερα δύο νέα κείμενα πολιτικής που καταλήγουν σε συγκεκριμένες προτάσεις για τη ριζική αναμόρφωση των τομέων αυτών.Πώς λειτουργεί το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα; Γιατί έχουμε το μικρότερο ποσοστό συμμετοχής στην εκπαίδευση ενηλίκων σε ολόκληρη την Ε.Ε.; Τι πρέπει να γίνει για να εκπαιδεύονται περισσότεροι νέοι και να καταρτίζονται περισσότεροι ενήλικες ώστε να αποκτούν τις γνώσεις που χρειάζεται η αγορά; Η διαΝΕΟσις δημοσιεύει σήμερα δύο νέα κείμενα πολιτικής που αγγίζουν ακριβώς αυτό το θέμα.

Στο πρώτο από αυτά, μια ερευνητική ομάδα υπό τον συντονισμό των καθηγητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς Μιλτιάδη Νεκτάριου και Σωτήρη Καρκαλάκου παρουσιάζει τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δευτεροβάθμιου επιπέδου στην Ελλάδα, αναδεικνύει τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες και προτείνει συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπισή τους.

Στο δεύτερο, ο ομότιμος καθηγητής εκπαίδευσης ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Αλέξης Κόκκος αναλύει το πώς γίνεται η εκπαίδευση και η κατάρτιση ενηλίκων από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, και προτείνει μια σειρά από 30 τομές και μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις πολύ χαμηλές επιδόσεις της χώρας στον τομέα αυτό.


Διαβάστε το κείμενο για την επαγγελματική εκπαίδευση & τεχνική κατάρτιση (PDF)


Διαβάστε το κείμενο για την εκπαίδευση & κατάρτιση ενηλίκων (PDF)


Διαβάστε τα βασικά σημεία των κειμένων πολιτικής (PDF)ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ


Η Λιβύη υπέβαλε επίσημο αίτημα για τουρκική στρατιωτική στήριξη

FT: Το ελληνικό χρηματιστήριο μεταξύ των κορυφαίων χρηματαγορών το 2019

«Ζηνοβία» με κρύο και χιόνια