Βαλερί Ζισκάρ Ντ Εστέν



«Υπήρξαν πολλές επιφυλάξεις από τους εταίρους μας. Η χώρα ήταν ανοργάνωτη, η δημοκρατία της δεν είχε ακόμη εδραιωθεί, δεν είχε κοινά σύνορα με κάποιο κράτος-μέλος. Πήρα την απόφαση, τονίζοντας ότι αυτό έπρεπε να γίνει για την ενίσχυση της δημοκρατίας. Και (…) υπέγραψα την πράξη ένταξης της Ελλάδας στην Κοινότητα, στις 28 Μαΐου 1979 στην Αθήνα»

      Συνέντευξη στην εφημερίδα Le Monde 



ΕΝΑΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

ΕΝΑΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ


ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ


Οι ευχές μας…

Τα όμορφα δένδρα όμορφα καίγονται!

Pelosi, yes you can!