Οι ανεξήγητες διαγραφές της Λευκωσίας.....

Πηγή: Τα Νέα

Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της περασμένης εβδομάδας  δικαιολογημένα απασχόλησαν τα ελληνικά μέσα επικοινωνίας κυρίως στο σκέλος τους που αφορούν την Ελλάδα και τις προοπτικές στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) – Τουρκίας. Ωστόσο τα συμπεράσματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Κύπρο. Και το ενδιαφέρον έγκειται τόσο σ  αυτά που λένε (αναμφίβολα σημαντικά) αλλά και  σ αυτά που δεν λένε, ή μάλλον που έχουν παραλειφθεί/ διαγραφεί (από τα συμπεράσματα)  μετά προφανώς από σχετικό αίτημα – παρέμβαση της Κύπρου. Ειδικότερα από τα συμπεράσματα έχουν απαλειφθεί τρεις πολύ σημαντικές αναφορές που υπήρχαν στα σχετικά προσχέδια που είχαν παρουσιασθεί:

          Πρώτον, η αναφορά στη “διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία” ως το πρότυπο για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος.

          Δεύτερον, η αναφορά στην “πολιτική ισότητα” μεταξύ των δύο κοινοτήτων στην ομοσπονδία που θα προέκυπτε. Και

          Τρίτον, η αναφορά στην “κατανομή εσόδων από τους πόρους υδρογονανθράκων”, στη θέσπιση δηλαδή ενός μηχανισμού που θα διασφαλίζει την κατανομή αυτή ανάμεσα στις δύο κοινότητες.

          Και το μείζον ερώτημα είναι, γιατί η κυπριακή ηγεσία επεδίωξε τη διαγραφή των αναφορών αυτών, ιδιαίτερα των δύο πρώτων; Ως γνωστόν, η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία (ΔΔΟ) με πολιτική ισότητα αποτελεί από το 1977 το πρότυπο πάνω στο οποίο επιδιώκεται η δίκαιη και βιώσιμη λύση του κυπριακού. Και τόσο αυτό το πρότυπο όσο και η πολιτική ισότητα ως βασική αρχή για τη λύση έχουν συμπεριληφθεί σε σειρά ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Η επιδίωξη και τελική διαγραφή τους μόνο ερωτηματικά εγείρει ως προς το τι ακριβώς επιδιώκει η Λευκωσία ως πρότυπο λύσης. (Ελπίζεται όχι το πρότυπο των δύο κρατών και οριστικής διαίρεσης του νησιού).  Η απάλειψη της αναφοράς για “κατανομή των εσόδων” επίσης εμφανίζεται ως ανεξήγητη. Καθώς ένας τέτοιος μηχανισμός θα διευκόλυνε την έναρξη και διεξαγωγή των  συνομιλιών  για την επίλυση. Είναι κάτι που  ζητά επιμόνως η Τουρκοκυπριακή πλευρά και η Άγκυρα, ενώ πρόταση προς την ίδια κατεύθυνση έχει κάνει και ο ύπατος εκπρόσωπος για την κοινή εξωτερική πολιτική Ζ. Μπορέλ αλλά και άλλες προσωπικότητες, όπως λ.χ.  ο Β. Βενιζέλος, με όλες τις διασφαλίσεις για τη νομική οντότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

          Καλό είναι η Λευκωσία να αποσαφηνίσει γιατί επεδίωξε (αν επεδίωξε τελικά) τις διαγραφές αυτές... 


ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ