«Στερείται»

Το υπουργείο υγείας στερείται της ικανότητας να μετατρέψει την πανδημία σε ευκαιρία. Φοβικό, ανέτοιμο και κυρίως απρόθυμο να αντιμετωπίσει την εποχή εξαντλείται στην αμυντική τακτική, κυνηγώντας τα προβλήματα χωρίς να τα προλαβαίνει. Η επέλαση των λοιμωξιολόγων στα ΜΜΕ με την υπερπροβολή κοινοτοπιών και αμφιλεγόμενων εκτιμήσεων ωθεί την ηγεσία σε αντίστοιχη ανώδυνη επικοινωνιακή διαχείριση καλών προθέσεων. Μια σειρά μέτρων (αριθμός ΜΕΘ, προσλήψεις προσωπικού, διενέργεια τεστ) διεκπεραιώνουν το δεύτερο κύμα του ιού, αφήνοντας το σκληρό κομμάτι των απαγορεύσεων στην πολιτική προστασία 

Ένα σύστημα υγείας ,ασύμμετρο ανολοκλήρωτο και νοσοκεντρικό, απολογείται για τις ατέλειες του χωρίς καμμιά διάθεση να πάρει πρωτοβουλίες ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων που να τις υπερβαίνουν .Ιδιαίτερα τώρα ,μια περίοδο που ευνοεί τις αλλαγές, με την τόσο μεγάλη ανάγκη και πίεση του κόσμου ,αλλά και το διεθνές ενδιαφέρον ενίσχυσης της δημόσιας υγείας και με αναμενομένη αυξημένη χρηματοδότηση από το αναπτυξιακό ταμείο. 

Ακόμα όμως και στην διαχείριση αυτής της αμυντικής προσπάθειας λείπει το δημιουργικό μέρος, η φαντασία ,η ευελιξία ,η αναζήτηση άμεσων και αποτελεσματικών λύσεων ,η επιχειρησιακή επάρκεια Σε ελάχιστο διάστημα το καλοκαίρι και με εντατική κινητοποίηση των δήμων αλλά και των Υγειονομικών περιφερειών , έπρεπε να ενεργοποιηθούν τοπικά δίκτυα ενημέρωσης παρακολούθησης πρόληψης, προετοιμασίας. Τα σχολεία, τα εργοστάσια οι επιχειρήσεις οι υπηρεσίες τα ΚΑΠΗ, έπρεπε να σαρωθούν ,οι μεταφορές να έχουν εναλλακτικές, οι συνέργειες να είναι διαρκείς και πιο στοχευμένες, χωρίς να δοκιμάζονται ακραία ολόκληροι κλάδοι (πχ εστίαση, πολιτιστικά) 

 Αναμφίβολα εδώ καταγράφεται και η απάθεια μιας κοινωνίας πολιτών ατομοκεντρικής και εφησυχασμένης που μόνιμα κατηγορεί και ταυτόχρονα ζητά συνεχώς από την κεντρική κυβέρνηση .Αντίστοιχη όμως είναι και η στάση ολόκληρων συντεχνιών με χαρακτηριστική την απροθυμία των εκπαιδευτικών να κινητοποιηθούν έγκαιρα ,όπως και των υγειονομικών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα  να συνδεθούν να συντονισθούν και να πάρουν πρωτοβουλίες 

Τον Φεβρουάριο μια σοβαρή μελέτη από την Διανεοσις, έθετε πολύ συγκεκριμένα ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων ουσιαστικής αναμόρφωσης του συστήματος υγείας, επαναφέροντας  ξανά την εκσυγχρονιστική πρόταση των επιβεβλημένων αλλαγών που συνεχώς -και παρά την εμπειρία της οικονομικής κρίσης- αναβάλλονται η αναστέλλονται ακόμα .Η αναδιάταξη του νοσοκομειακού χάρτη ,η ολοκληρωμένη  λειτουργία του ενιαίου πρωτοβάθμιου χώρου, η ενεργοποίηση του ΕΟΠΥΥ και η ενδυνάμωση της δημόσιας υγείας σε ένα σύστημα αποτελεσματικό είναι κατεπείγουσα ανάγκη, ειδικά τώρα .Η πανδημία επαναφέρει πιεστικά την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης συνολικά της Υγείας του Έθνους ,με συγχρόνους θεσμούς οργάνωσης διοίκησης και χρηματοδότησης 


ΥΓ.«Στερείται», όρος που χρησιμοποιείται από τους φαρμακοποιούς των νοσοκομείων όταν έχουν έλλειψη ενός φάρμακού

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ