Στο πλευρό της Athens Voice


H Athens Voice έμεινε όρθια απέναντι σε επιθέσεις,

τραμπουκισμούς και προσπάθειες να φιμωθεί


ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΤΗΕΝS VOICE

ΤΗΝ ΤΟΛΜΗΡΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΦΩΝΗ


ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ


Οι ευχές μας…

Τα όμορφα δένδρα όμορφα καίγονται!

Pelosi, yes you can!