Ο Μωυσής πήρε 10 νέες εντολές

Εγώ ειμί Αλέξης ο Θεός σου. Ουκ έσονται σοι θεοί έτεροι πλην εμού.

Ου (παρα)λήψει το όνομα Καμμένου του συνεταίρου μου

Έξι έτη εργά και κυβέρνα το δε έβδομο κάνε τον σταυρό σου

Μνήσθητι τις ημέρες τις εξουσίας μας, αγιάζειν αυτές

(Προ)Τίμα τον Παπαγγελόπουλον και τον Παππά σου, ίνα ευ σοι γένηται

Ου λαδώσεις (εν αγνοία μου)

Ου μπλέξεις (με το παραδικαστικό κύκλωμα)

Ου νομίσεις (ότι θα κωλώσουμε)

Ου μαγνητοφωνήσεις (την μετά του πλησίον σου συνομιλίαν)

Ουκ επιθυμήσεις όσα τω Παπαδημούλη εστί


ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΥΡΙΖΑΝΕΛΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΙΚΑ ΠΛΑΣΜΕΝΟΣ!


ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ


Οι ευχές μας…

Τα όμορφα δένδρα όμορφα καίγονται!

Pelosi, yes you can!