Η Ελληνική Οικονομία Μετά Το Lockdown

Δύο μήνες πριν βρισκόμασταν στη φάση της αποτροπής του υγειονομικού κινδύνου. Η χώρα μας έλαβε προληπτικά μέτρα δίνοντας προτεραιότητα στην αξία της ανθρώπινης ζωής, που εκ του αποτελέσματος θα μπορούσε κανείς να τα αξιολογήσει έως και απόλυτα επιτυχημένα.


Το πρώτο επιχειρούμε να το προσεγγίσουμε με το παρόν άρθρο, ενώ το δεύτερο θα εξεταστεί ενδελεχώς σε μελέτη της διαΝΕΟσις που θα δημοσιευτεί το προσεχές διάστημα και που θα έχει ως τίτλο "Η Ελλάδα μετά τον κορωνοϊό - προτάσεις επανεκκίνησης". Κεντρική ιδέα της μελέτης είναι να προτείνει μέτρα άμεσης δράσης και εφαρμογής σε κλαδικό επίπεδο, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την άρση των εμποδίων που θα βελτιώνουν την αποδοτικότητα της δημόσιας διοίκησης και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
Σήμερα, βρισκόμαστε στη φάση της επαναλειτουργίας της αγοράς με την ελληνική κυβέρνηση να έχει εξαγγείλει κάποια μέτρα που αφορούν στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και σε φορολογικές ελαφρύνσεις1 και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει προτείνει ένα ιστορικό πακέτο χρηματοδότησης για το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ελλάδα να λαμβάνει ένα σημαντικό μερίδιο αυτού.


Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει επιχορηγήσεις ύψους ?22,5 δισ. και δυνατότητα χαμηλότοκου δανεισμού υπό όρους, με ορίζοντα 20ετίας, ενός επιπλέον ποσού ύψους έως και ?9,5 δισ. Διαφορετικά, πρόκειται για ένα συνολικό πακέτο που αντιστοιχεί περίπου στο 17% του ΑΕΠ της Ελλάδας. Εάν η πρόταση αυτή εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τότε η Ελλάδα μπορεί να λάβει από την ΕΕ ένα συνολικό ποσό που φθάνει τα ?51 δισ., συμπεριλαμβανομένου και το ΕΣΠΑ 2021-27. Ωστόσο για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, χρειαζόμαστε πρώτον, μια πλήρη κατανόηση των μηχανισμών που δρουν σε αυτήν μετά το πέρας των περιοριστικών μέτρων και δεύτερον, μια αναλυτική μελέτη των αναγκών που έχουν προκύψει στους επιμέρους κλάδους της ελληνικής οικονομίας που στηρίζουν την απασχόληση και τα εισοδήματα των νοικοκυριών, καθώς και των ευκαιριών μετασχηματισμού τους μέσω των νέων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία (π.χ. τηλεργασία, χρήση νέων τεχνολογιών κ.ά.).


Συνέχεια

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ


Κατατέθηκε στη Βουλή το φορολογικό νομοσχέδιο- Τι προβλέπει

Ολοκληρώθηκε η πρόωρη αποπληρωμή δανείου του ΔΝΤ ύψους 2,7 δισ.ευρώ

Εγκρίθηκε από την Κομισιόν το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2020