Πονοκέφαλος στην Αθήνα από τις εξελίξεις στη Λιβύη

Σοβαρό προβληματισμό έχουν προκαλέσει στην Αθήνα οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων και ημερών στη Λιβύη. Τα γεγονότα επί του εδάφους έχουν οδηγήσει στην ανατροπή της υπεροχής του Χαλίφα Χαφτάρ και στην ενδυνάμωση της κυβέρνησης υπό τον Φαγέζ Αλ – Σάραζ που αναγνωρίζεται διεθνώς από τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).


Συνέχεια 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ


Γιατί η Ελλάδα πρέπει να επενδύσει στην προσχολική αγωγή

Bach Christmas Oratorio

Do Penguins Fly?