«Πετάξτε τα εγχειρίδια για να σωθεί η Ευρώπη» F.T.

Άνθρωποι και υπηρεσίας θα «σώσουν» την Ευρώπη. Από την σκοπιά των επενδυτών

‘’..Όπως σημειώνει ο καθηγητής Baldwin, οι κυβερνήσεις που προσπαθούν να βοηθήσουν τους λαούς τους να τα πάνε καλά σε αυτό το νέο περιβάλλον, θα πρέπει να επαναξιολογήσουν τις παλιές τους μεθόδους. Σημαντικά μαθήματα είναι να εστιάσουν περισσότερο στις υπηρεσίες αντί για τη μεταποίηση, καθώς και να επενδύσουν περισσότερο σε ανθρώπους και περιοχές, αντί για εργοστάσια και εταιρίες..’’

http://strongeuro2.blogspot.gr/2017/01/stephanie-flanders.html

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ


Γιατί η Ελλάδα πρέπει να επενδύσει στην προσχολική αγωγή

Do Penguins Fly?

Bach Christmas Oratorio