Κατασκευές και 4η Βιομηχανική Επανάσταση

ΑΝΑΛΥΣΗ:
Ευκαιρίες και Προκλήσεις για το Μέλλον των κατασκευών στην 4η
Βιομηχανική Επανάσταση Το BIM ως όχημα για τη νέα ψηφιακή εποχή Οι
δυνατότητες της Ελλάδας
ΣΥΝΤΑΞΗ
Μπέσιου Βασιλική
Πολιτικός Μηχανικός
Συνεργάτιδα του ΔΙΚΤΥΟΥ

Συνέχεια 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ


Ελληνοτουρκικά: Να δούμε μέσα από την ομίχλη- Θάρρος και πρωτοβουλίες στην Εξωτερική πολιτική

Συζήτηση με την απερχόμενη ΥΠΕΞ: Η κοινή ευρωπαϊκή συνύπαρξη του σκανδιναβικού βορρά με τον ευρωπαϊκό νότο και η φεμινιστική διάσταση στην εξωτερική πολιτική

ΔΙΚΤΥΟ: Προϋπόθεση της ανάπτυξης η χάραξη εθνικής στρατηγικής στην Έρευνα και την Καινοτομία