Π. Κ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ, Ελλάδα- Ευρωπαική Ένωση Τρία Λάθη και Πέντε Μύθοι, Μια νέα ερμηνεία για τη κρίση της Ελλάδας στην Ε.Ε.

P.Ioakeimidis_vivlio Αθήνα, Εκδόσεις, Θεμέλιο, 2018 Η σύντομη αυτή μελέτη επιχειρεί με μια νέα προσέγγιση να εντοπίσει, φωτήσει και ερμηνεύσει τους βαθύτερους λόγους για την κρίση και την αποτυχία της Ελλάδας ως χώρας μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με την εισαγωγή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και προσαρμογών που απαιτούσε η συμμετοχή στην ΕΕ. Η αποτυχία αυτή οδήγησε στην πολύπλευρη κρίση το 2010 και την εποχή των προγραμμάτων διάσωσης (Μνημόνια) και της αυστηρής εποπτείας . Πρόκειται για μια εντελώς νέα προτότυπη ερμηνεία της κρίσης. Ειδικότερα , η μελέτη εντοπίζει τρία βασικά, αφετηριακά λάθη και πέντε μύθους οι οποίοι κυριάρχησαν και λειτούργησαν ως βασικά εμπόδια στη διαδικασία προσαρμογής και που θα πρέπει να υπερκερασθούν προκειμένου η χώρα να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις και προσαρμογές για να καταστεί κανονική χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωνης . Η μελέτη διατυπώνει επίσης ένα σχέδιο Ευρωπαικής πολιτικής για τη χώρα με δέκα συγκεκριμένες προτάσεις για τη μεταρρύθμιση και εμβάθυνση της Ευρωπαικής ενοποίησης. Η μελέτη συμπληρώνεται με δύο παραρτήματα, ένα για «τη κρίση και τον Ελληνικό εξαιρετισμό» και ένα σύντομο δεύτερο για τις Συνθήκες που συγκρότησαν την Ευρωπαική Ένωση καθώς και με πλούσια βιβλιογραφία γύρω από τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ΕΕ , τη κρίση και το μέλλον της Ευρωπαικής Ένωσης .

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ


ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Η Δημοκρατία μεταξύ συγκυρίας και Ιστορίας,

Γιώργος Θ. Τζιας: Ήχος ελικοπτέρου – εκδ. Οροπέδιο

Γιάννης Βούλγαρης: Ελλάδα - Μια χώρα παραδόξως νεωτερική