ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ Α. ΤΡΙΦΥΛΛΗ

Μουσική για την Κυριακή

ArvoPärt - My hearts in the highlands<o:p></o:p>MauriceRavel: Bolero / Gustavo Dudamel conducts the Wiener Philharmonik...<o:p></o:p> Nabucco- Trailer Zurich Opera House<o:p></o:p>

Οι εκτιμήσεις των φορέων για την ελληνική οικονομία

Σε αυτήν τη σελίδα συγκεντρώνουμε το σύνολο των τελευταίων διαθέσιμων επίσημων εκτιμήσεων για την ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ της Ελλάδας, σε πραγματικούς όρους, από τους κυριότερους, δημόσιους και ιδιωτικούς, οικονομικούς φορείς. Η καταγραφή αυτή ...

Debt relief for Sub-Saharan Africa: what now?

When G20 finance heads meet on 18 July, Europe will again need to lead on the group?s flagship COVID-19 initiative to postpone low-income countries? debt service payments. For the first time, China has agreed to participate as an official creditor ...