ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ Α. ΤΡΙΦΥΛΛΗ

Μουσική για Κυριακή

Mozart- Great Mass in C minor / Natpopuhalie Stutzmann<o:p></o:p>ArvoPärt - My hearts in the highlands<o:p></o:p> TheKings Singers - To Kokoraki<o:p></o:p>

διαΝΕΟσις: Επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας

Ποιές είναι οι προοπτικές που διαμορφώνονται για την ελληνική οικονομία και κοινωνία μετά από το σοκ της πανδημίας; Πόσο επλήγησαν βασικοί και κρίσιμοι τομείς της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας; Πόσο απαραίτητος είναι ένας αναπροσανατολισμός του ...