ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ Α. ΤΡΙΦΥΛΛΗ

Cartoons

Αρκάς,Πετρουλάκης, Τραμπ, Μπάιντεν πλούσια σοδειά/

The Role of AI in Healthcare

THE ROLE OF AI IN HEALTHCARE LIVESTREAM ON 23 JUNE @15:30 Online conversation Chair: Georgios Petropoulos, Research Fellow, BruegelDimitris Bertsimas, Associate Dean of Business Analytics, Boeing Professor ofOperations Research, Faculty director of ...

Για το δημογραφικό

European Commission adopted Report on the Impact of Demographic Change in Europe<o:p></o:p>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΉ ΕΞΈΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ<o:p></o:p> ΤοΔημογραφικό Πρόβλημα Της Ελλάδας<o:p></o:p>