ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ Α. ΤΡΙΦΥΛΛΗ

Το 8ο τακτικό Εβδομαδιαίο Δελτίο του ΕΛΙΑΜΕΠ

Δείτε το8ο τακτικό Εβδομαδιαίο Δελτίο σύνοψης ευρωπαϊκών και διεθνών οικονομικώνεξελίξεων στο μέτωπο του κορωνοϊού, που εκδίδει το Παρατηρητήριο Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας του ΕΛΙΑΜΕΠ

Για τη ναυτιλία

How to Create a Sustainable New Shipping Era<o:p></o:p><o:p> </o:p> Στην κορυφή τουπαγκόσμιου στόλου 2: Η διαμόρφωση της διεθνούς επιχειρηματικότητας των Ελλήνων<o:p></o:p>