ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ Α. ΤΡΙΦΥΛΛΗ

Πονοκέφαλος στην Αθήνα από τις εξελίξεις στη Λιβύη

Σοβαρό προβληματισμό έχουν προκαλέσει στην Αθήνα οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων και ημερών στη Λιβύη. Τα γεγονότα επί του εδάφους έχουν οδηγήσει στην ανατροπή της υπεροχής του Χαλίφα Χαφτάρ και στην ενδυνάμωση της κυβέρνησης υπό τον Φαγέζ Αλ ...