Αντώνης Ζαίρης


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Αντώνης Ζαίρης

SOS..Ασφυξία στην αγορά

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της πραγματικής οικονομίας είναι η αδυναμία χρηματοδότησής της και η έλλειψη ρευστότητας. Η δυσκολία άντλησης δανειακών κεφαλαίων ακόμα και από υγιείς επιχειρήσεις προκαλεί σοβαρό κώλυμα ανάπτυξης, επέκτασης και δημιουργίας ...

Ανταγωνιστικότητα κόστους εργασίας versus συνολική ανταγωνιστικότητα

Οι μέσες μικτές αποδοχές εργασίας των μισθωτών  την τελευταία τετραετία έχουν υποστεί συνολική μείωση της τάξης του -27%. Συγκεκριμένα  -8,9% το 2010, -4,7% το 2011, -7,6% το 2012 -5,7% το 2013 και -1,5% το 2014. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Τράπεζας ...

Παγίδα ρευστότητας και κλειστές αγορές

Οι δύο βασικές προϋποθέσεις για βραχυχρόνια ανάκαμψη και μέσο μακροπρόθεσμη  ανάπτυξη ,που πρέπει να ληφθούν υπόψη από την νέα κυβέρνηση και οι οποίες συνεχίζουν να παραμένουν ανεφάρμοστες  είναι η δίνη της  παγίδας ρευστότητας που έχει περιπέσει ...

Λύσεις υπέρβασης και δημιουργικών αλλαγών

  Εξαιτίας της κρίσης που βιώνουν όλοι οι πολίτες καθημερινά ολοένα και εντονότερη γίνεται η συζήτηση  στην ελληνική κοινωνία αναφορικά με το νέο αναπτυξιακό πρότυπο που πρόκειται να επικρατήσει. Το αίτημα αυτό προβάλλεται από το πολιτικό σύστημα ...

Μεταρρυθμιστική οικονομική επανάσταση και δημιουργική επιχειρηματικότητα

Ο Νίτσε έλεγε ότι "όταν είσαι στην άκρη του γκρεμού και τον κοιτάζεις για πολύ ώρα κάποια στιγμή είναι επικίνδυνο να σε κοιτάξει και ο γκρεμός." Ελπίζω να μη συμβεί αυτό στην ελληνική κοινωνία. Στην παρούσα φάση και λίγες μέρες πριν από τις επερχόμενες ...

Κοινωνικό Κράτος στη Νεωτερική Δημοκρατία

Οι συζητήσεις για το κοινωνικό κράτος στο μέλλον θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και επίκαιρες με δεδομένη την αυξανόμενη γήρανση του πληθυσμού της γης καθώς και την απαίτηση των κοινωνιών για ποιοτικά καλύτερες και αναβαθμισμένες υπηρεσίες που βελτιώνουν ...

Εκσυγχρονισμός του πολιτικού συστήματος και μετακομματική δημοκρατία

Ο θεσμικός πολιτισμός των τριών (3) τελευταίων αιώνων βασίζεται στη δημοκρατική αρχή και στο κράτος δικαίου, προσλαμβάνει δε συγκεκριμένη υπόσταση με την ανάπτυξη του αντιπροσωπευτικού συστήματος διακυβέρνησης. Η ηθελημένη ή μη άγνοια της αντιπροσωπευτικής ...

Zητείται ..επειγόντως Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης

Η ανάλυση των πραγματικών μεγεθών της οικονομίας όπως των επενδύσεων που την τελευταία πενταετία έχουν διολισθήσει από το 26% στο 13%  του ΑΕΠ, των εξαγωγών που από το μήνα Απρίλιο του 2014 εμφάνιζαν πτώση 20,8% και της κατανάλωσης που είχε βυθιστεί ...

Το τέλος των ιδεολογιών ή εξυπνες πρακτικές πολιτικές !!!

Όσον αφορά το ιδεολογικό περιεχόμενο τυχόν νέων κομμάτων που υπάρχουν ή αναμένεται να εμφανισθούν στη κομματική αρρένα ,είναι αστείο πλέον να μιλάμε αυστηρά για διαχωριστικές ιδεολογικές γραμμές, μπορούμε όμως να μιλάμε για έξυπνες πρακτικές πολιτικές ...

Το κοινωνικό κράτος σε αναζήτηση…

Οι συζητήσεις για το κοινωνικό κράτος στο μέλλον θα είναι επίκαιρες με δεδομένα την αυξανόμενη γήρανση του πληθυσμού της γης και την απαίτηση των κοινωνιών για ποιοτικά αναβαθμισμένες υπηρεσίες που βελτιώνουν το επίπεδο ζωής των πολιτών πχ στον τομέα ...

Η στρατηγική της υπεράσπισης του δημόσιου συμφέροντος

Η στρατηγική κατά έναν ορισμό είναι η λογική εκείνη διαδικασία διά της οποίας οι οργανωτικές ενέργειες έχουν κριθεί ότι είναι συγκλίνουσες με το περιβάλλον της οργάνωσης και μέσω αυτής οι οργανωτικοί πόροι κατευθύνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται ...