Αντώνης Ζαίρης


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Αντώνης Ζαίρης

Σύνδεση Πανεπιστημίων με επιχειρήσεις

Υπάρχουν προσδοκίες σχετικά με τη συμβολή των πανεπιστημίων στην ανάπτυξη καθώς η νέα μορφή ανάπτυξης θα βασίζεται στη γνώση. Χρειάζονται στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης, νέες επιχειρηματικές ανακαλύψεις που προϋποθέτουν διασύνδεση και δικτύωση ...

Η πορεία των ξένων άμεσων επενδύσεων την περίοδο της κρίσης

Οι  προσπάθειες της Ελλάδας για την προσέλκυση ξένων επενδυτικών κεφαλαίων ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1950 και αποσκοπούσε στην ανοικοδόμηση της οικονομίας και στην ανάπτυξη του βιομηχανικού τομέα της χώρας. Aφορούσαν κυρίως τη δημιουργία ...

Οικονομικές Διακυμάνσεις και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Στόχος της μακροοικονομικής ανάλυσης είναι να εξηγήσει πως τα βασικά οικονομικά μεγέθη όπως η ανεργεία, ο πληθωρισμός και το συνολικό εισόδημα επηρεάζουν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και νοικοκοιριών. Από την άλλη, η λήψη αποφάσεων και η συμπεριφορά ...

Περί διαβούλευσης και πολιτικής

H αγορά, οι παραγωγικές τάξεις και ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας αναμένουν από την κυβέρνηση να απαντήσει στο ερώτημα τι μπορεί να κάνει για να πάει τη χώρα μπροστά; Και τι δεν μπορεί να κάνει ; Και αυτό που δεν μπορεί να κάνει να το αναθέσει ...

Το αδιόρθωτο ελληνικό παραγωγικό πρόβλημα

και Γιώργος Ζαΐρης Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια , η ελληνική οικονομία διανύει μία περίοδο πολιτικής αστάθειας, αβεβαιότητας και συνεχούς αύξησης της ανεργίας η οποία σήμερα υπερβαίνει το 27% του ενεργού πληθυσμού, με την ανεργία στους νέους ...

Ο παράγοντας Χ στην εξίσωση της κρίσης

Η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια που υπάρχει αναφορικά με το φορολογικό καθεστώς των επιχειρήσεων, μέσα από ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο, επιτείνει το σπιράλ θανάτου στη πραγματική οικονομία  καθώς εμποδίζει τον προγραμματισμό των επιχειρήσεων , παγώνει ...

Δημοκρατικό πρότυπο και νεωτερική προοπτική της δημοκρατίας

Η ιστορική στιγμή κατά την οποία ο άνθρωπος συνειδητοποίησε την θέση του μέσα στον υλικό κόσμο, τις δυνατότητές παρέμβασής του και την ικανότητά του στο να δημιουργεί την πραγματικότητα, σηματοδότησε την εποχή μιας νέας κοινωνικοπολιτικής υφής, η ...

Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της πραγματικής οικονομίας είναι η χρηματοδότηση της... Αρκετά αιτήματα επιχειρήσεων δεν βρίσκουν ανταπόκριση με αποτέλεσμα η πιστωτική ασφυξία και η έλλειψη ρευστότητας να εμποδίζουν τυχόν προώθηση νέων επενδυτικών πλάνων ...

Η έξυπνη μικρομεσαία επιχείρηση είναι αυτή που θα επικρατήσει

P. Kotler: «Υπάρχουν οι επιχειρήσεις που αλλάζουν και οι επιχειρήσεις που χάνονται»   Το σημερινό επιχειρησιακό περιβάλλον ασφυκτιά από την ένταση του ολοένα και αυξανόμενου, κατά βάση εισαγόμενου αλλά και εγχώριου, ανταγωνισμού προϊόντων και ...

Ο θρίαμβος των κόκκινων δανείων

Δεν φθάνει η δυσκολία μιας διαπραγμάτευσης , που είναι δεδομένη και που δεν έχουμε  καταλάβει επι της ουσίας  τι διαπραγματευόμαστε; Διαπραγματευόμαστε με τους εταίρους να κάνουμε μεταρρυθμίσεις - δεν είναι δηλαδή  δική μας υπόθεση !!!!  ή  διαπραγματευόμαστε ...

Θολό τοπίο

Οι τελευταίες εξελίξεις στη χώρα μας  είναι εξαιρετικά ανησυχητικές και η στρατηγική που υιοθετείται από πλευράς Κυβέρνησης θολή. Στο εσωτερικό της Κυβέρνησης υπάρχει πολυφωνία και ασυνεννοησία, το μοντέλο ανάπτυξης περιορίζεται σε ανύπαρκτες ιδιωτικοποιήσεις ...