Χρίστος Αλεξόπουλος


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Χρίστος Αλεξόπουλος

Κυβερνησιμότητα

Στην Ελλάδα η κυβερνησιμότητα της χώρας ταυτίζεται με την πριμοδότηση του πρώτου κόμματος στην επιλογή του εκλογικού σώματος με έναν αριθμό βουλευτών, ώστε να είναι εφικτή η διαχείριση της κυβερνητικής εξουσίας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική ...

Χωρίς συλλογικό υποκείμενο

Το 1998 ο George Soros επεσήμανε, ότι «το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο τοποθετήθηκε στην θέση του οδηγού». Αυτή η πολύ ρεαλιστική επισήμανση όμως εμπεριέχει και παρενέργειες, οι οποίες συνθέτουν μια σχέση ανισορροπίας μεταξύ της οικονομίας και της πολιτικής, ...

Πολιτική διαχείριση της εξέλιξης

Η συστηματική προσέγγιση και ανάλυση των δεδομένων της πραγματικότητας σε σχέση με την πολιτική διαχείριση της εξέλιξης δείχνει την ανεπάρκεια τόσο του πολιτικού συστήματος όσο και των πολιτών ως ατόμων και ως συλλογικών υποκειμένων να ανταποκριθούν ...

Πολίτες ή καταναλωτές πολιτικής

Όσο περισσότερο πλησίαζε η ημέρα διενέργειας των ευρωεκλογών (26.5.2019), τόσο πιο έντονος ήταν ο κατακλυσμός των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με πολιτικά διαφημιστικά μηνύματα από το σύνολο σχεδόν των κομμάτων και κυρίως εκείνων, που εκπροσωπούνται στην ...

Δημοκρατία χωρίς δυναμική

Αν η δημοκρατία είναι το πολίτευμα, στο οποίο η εξουσία πηγάζει από τον λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί το συμφέρον του λαού, αυτόματα τίθεται το ερώτημα, ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται, ώστε αυτός ο ορισμός να ανταποκρίνεται στην ...

Ασύμβατες πορείες

Η συστηματική προσέγγιση και ανάλυση της πραγματικότητας τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και πλανητικό επίπεδο οδηγεί σε αδιέξοδες διαπιστώσεις. Συγκεκριμένα η δυναμική της εξέλιξης και η πολιτική της σχεδίαση και διαχείριση με βάση το κοινωνικό ...

Πολιτική παρακμή και κοινωνική ενεργοποίηση

Τόσο σε πλανητικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο η πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από μεγάλη ρευστότητα, η οποία αυξάνει τον βαθμό διακινδύνευσης, ενώ το πολιτικό σύστημα δεν φαίνεται ικανό, τουλάχιστον μέχρι τώρα, να καταθέσει εναλλακτικές προτάσεις ...

??Λαϊκισμός και πολιτική ευθύνη?

Έχουν περάσει 52 χρόνια από την επιβολή της δικτατορίας τον Απρίλιο του 1967 και το πολιτικό σύστημα ακόμη δεν έχει αναλύσει τα αίτια αυτού του φαινομένου, ώστε με την δική του συμβολή να συνειδητοποιηθούν οι επιπτώσεις του λαϊκισμού και της εθνικιστικής ...

Δημόσιος πολιτικός διάλογος

Ο δημόσιος πολιτικός διάλογος ως δυνατότητα κοινοποίησης πληροφοριών, απόψεων και οπτικών προσέγγισης της πραγματικότητας στους διάφορους τομείς δραστηριοποίησης των κοινωνιών με στόχο την δημιουργία των προϋποθέσεων για την σφαιρική και σε βάθος ...

Κοινωνίες του μέλλοντος

Ήδη από τώρα αρχίζει να διαμορφώνεται το πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα κινούνται οι κοινωνίες στο μέλλον και να καθίσταται εμφανής η ζωτικής σημασίας ανάγκη για μακροπρόθεσμο πολιτικό σχεδιασμό, ώστε η πορεία τους να είναι ομαλή, χωρίς υψηλό βαθμό διακινδύνευσης. Η ...

Συναίσθημα και λογική στην πολιτική

Η ανίχνευση του συναισθήματος και της λογικής στην πολιτική εξαρτάται από την οπτική προσέγγισης και ανάλυσης της ανά τομέα. Για παράδειγμα στον τομέα της επικοινωνιακής διαχείρισης της πολιτικής και διαμόρφωσης πολιτικής στάσης στους πολίτες αξιοποιείται ...