Χρίστος Αλεξόπουλος


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Χρίστος Αλεξόπουλος

Έλληνες και ιστορικός χρόνος

Κάθε φορά που ο ημερολογιακός χρόνος συναντάται με εθνικές επετείους αναδύονται ανάγλυφα μερικά από τα χαρακτηριστικά της σχέσης του Έλληνα με το ιστορικό του παρελθόν και ο βαθμός νοητικής και συναισθηματικής επεξεργασίας της ιστορικής του πορείας. ...

Μονοδιάστατη πολιτική- πολυδιάστατη πραγματικότητα

Όσο προχωρούμε προς το μέλλον διαπιστώνουμε, ότι βιώνουμε τη δυναμική της εξέλιξης και το αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας μέσα από τις αντιφάσεις και τις ανεπάρκειες της συλλογικής μας πορείας, είτε σε εθνικό είτε σε υπερεθνικό επίπεδο, ενώ ...

Κοινωνική συνοχή

Από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, με συνεχώς αυξανόμενη ένταση προβάλλει η ανησυχία για την απειλούμενη ρήξη της κοινωνικής συνοχής. Οι μεμονωμένοι πολίτες, από το ένα μέρος, αγανακτούν ...

Από τη μεταμοντέρνα στη μεταβατική εποχή

Η κοινωνία «παλαιού τύπου», έτσι όπως τη βίωσε η ανθρωπότητα στο παρελθόν, καταρρέει. Και αυτό ανεξαρτήτως επιπέδου και συστήματος ανάπτυξης. Τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων, ασκούν μεγαλύτερη επιρροή ...

Πολιτικός και κοινωνικός παραλογισμός

Το ελληνικό πολιτικό σύστημα σχεδόν στο σύνολο του, με ελαφρές αποκλίσεις ως προς τον δείκτη κρισιμότητας, νοσεί βαθύτατα. Μετά από δύο αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, οι οποίες επέτειναν την ήδη κακή κατάσταση της χώρας, τα ελληνικά πολιτικά ...

Βιολογική μηχανή ή κοινωνικός ανθρωπισμός

Στην εποχή της κυριαρχίας της κοινωνίας του θεάματος σε συνδυασμό με τις βασικές αξίες του νεοφιλελευθερισμού, τον ατομικισμό, . τον άκρατο ανταγωνισμό και τον καταναλωτισμό από το ένα μέρος και της ταχύτατης εξέλιξης της επιστήμης και ιδιαιτέρως ...

Μεταρρύθμιση στην πολιτική λειτουργία

Η πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη κρίση, την οποία βιώνει η πλανητική κοινωνία, έχει βεβαίως οικονομικά χαρακτηριστικά, όμως δεν εξαντλείται σε αυτά. Τα όρια της οριοθετούνται και από κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με ...

Ευρωπαϊκή τραγωδία και προοπτική

Η ευρωπαϊκή κρίση χρέους σε συνδυασμό με την αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία και λιτότητα, την οποία επιβάλλει με σκληρότητα η γερμανική λογική, παρά τις καταστροφικές επιπτώσεις στις χώρες της Ευρωζώνης με υψηλό χρέος αναδεικνύουν με μεγάλη πιστότητα ...

Προεκλογικός πολιτικός λόγος

Αν και υποτίθεται, ότι η κρίση του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα είναι κοινή πεποίθηση όλων και κυρίως του πολιτικού προσωπικού, η απλή παρατήρηση της τελευταίας προεκλογικής περιόδου δείχνει, ότι τα αντανακλαστικά των κομμάτων δεν λειτουργούν ...

Απόδημος ελληνισμός και ευρωπαϊκή σύγκλιση

Αρχές της βιομηχανικής επανάστασης ο παγκόσμιος πληθυσμός ήταν περίπου ένα δισεκατομύριο άνθρωποι. Γύρω στο 1900 έφτασε το 1,65 δισεκ., ενώ εξήντα χρόνια αργότερα ξεπέρασε το όριο των 3 δισεκ. Σήμερα ακουμπά τα 7 δισεκ. . Ταυτοχρόνως την ίδια πορεία ...

Κοινωνική και πολιτική αποσύνθεση

. Είναι εμφανές πλέον, ότι το σύστημα κοινωνικής οργάνωσης και η πολιτική του έκφραση έχουν προσεγγίσει τα όρια τους. Η πελατειακή λογική και ο συντεχνιασμός συνέβαλαν στην ευδοκίμηση της διαφθοράς, ενώ σε συνδυασμό με την μη οικοδόμιση ενός παραγωγικού ...