Χρίστος Αλεξόπουλος


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Χρίστος Αλεξόπουλος

Δημοκρατική κοινωνική λειτουργία

Στην Δημοκρατία, ως πολιτική διαδικασία και λειτουργία, η εξουσία και η διακυβέρνηση πηγάζουν από τον λαό και οριοθετούν την πορεία των κοινωνιών προς το μέλλον. Αυτό σημαίνει, ότι οι επιπτώσεις των πολιτικών επιλογών επιστρέφουν στους πολίτες και ...

Πολιτική και κλίμα

Σε δημοκρατικές κοινωνίες, στις οποίες η πολιτική θα έπρεπε να προωθεί την πραγμάτωση του κοινωνικού συμφέροντος και την βιωσιμότητα τόσο του ανθρώπου όσο και του οικοσυστήματος, διαπιστώνεται, ότι η δυναμική της εξέλιξης δεν είναι πολιτικά ελεγχόμενη ...

Σύγχρονες αντιφάσεις και μέλλον

Όσο πιο γρήγορα εξελίσσεται η πραγματικότητα και ταυτοχρόνως αυξάνεται η πολυπλοκότητα σε όλους τους τομείς κοινωνικής δραστηριοποίησης, τόσο περισσότερο πληθαίνουν οι αντιφάσεις και τα αδιέξοδα σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, ενώ συνεχώς μεγαλώνει ...

Ενεργοποίηση της κοινωνίας πολιτών

Ευθύνη για τα ποιοτικά και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά της πραγματικότητας και την προοπτική του μέλλοντος δεν έχει μόνο το πολιτικό σύστημα αλλά και οι πολίτες. Σίγουρα η δική τους ευθύνη είναι μικρότερη, διότι η δυναμική της εξέλιξης είναι τόσο σύνθετη, ...

Κοινωνική δυναμική και κλίμα 

Η κλιματική αλλαγή, εκτός από επιστημονικά τεκμηριωμένο φαινόμενο, είναι πλέον εμπειρικά βιώσιμη από τον απλό πολίτη, ανεξάρτητα από την χώρα που ζει. Εκείνο, που ακόμη δεν έχει συνειδητοποιηθεί, είναι η ευθύνη του ανθρώπινου παράγοντα με τον τρόπο, ...

Πολιτική και συναίσθημα 

Είναι σχήμα οξύμωρο στην εποχή της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογίας ως βασικών παραμέτρων της δυναμικής, που αναπτύσσεται στην σύγχρονη πραγματικότητα, η επικοινωνιακή διαχείριση της πολιτικής από τα κόμματα και το πολιτικό προσωπικό να εδράζεται ...

Διαγενεακή ευθύνη

Το κίνημα των μαθητών και γενικότερα της νέας γενιάς «Friday for Future» από το ένα μέρος πιστοποιεί την έλλειψη διαγενεακής ευθύνης και από το άλλο εκπέμπει αισιόδοξα μηνύματα, διότι δρομολογεί την έναρξη διαλόγου στο κοινωνικό πεδίο για την ευθύνη ...

Πολιτική, χρόνος και πραγματικότητα

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, αν όχι το μεγαλύτερο, στην σύγχρονη εποχή είναι η διαχείριση του χρόνου από τον άνθρωπο στους διάφορους τομείς δραστηριοποίησης του, ατομικής και συλλογικής, σε συνδυασμό με την δυναμική, που αναπτύσσει η πραγματικότητα ...

Δομημένος δημόσιος διάλογος

Η βασική διαπίστωση ως προς την ποιότητα και την συμβολή του δημόσιου διάλογου στην επαρκή ενημέρωση των πολιτών και στην ανάπτυξη του αναγκαίου προβληματισμού, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις για την διαμόρφωση γνώμης και άποψης, η οποία στηρίζεται ...

Τα πολιτικά αδιέξοδα πληθαίνουν

Τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και πλανητικό επίπεδο τα αδιέξοδα, που προκαλούνται από την πολιτική διαχείριση της εξέλιξης, πληθαίνουν, με αποτέλεσμα την διαμόρφωση συνθηκών διακινδύνευσης σε γενικευμένο βαθμό και την συσσώρευση προβλημάτων ...

Κυβερνησιμότητα

Στην Ελλάδα η κυβερνησιμότητα της χώρας ταυτίζεται με την πριμοδότηση του πρώτου κόμματος στην επιλογή του εκλογικού σώματος με έναν αριθμό βουλευτών, ώστε να είναι εφικτή η διαχείριση της κυβερνητικής εξουσίας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική ...