Αφροδίτη Αλ Σάλεχ


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Αφροδίτη Αλ Σάλεχ

Ελλάδα – ένα κερί που καίγεται και από τις δύο πλευρές

«Μια επανάσταση που δεν στηριζόταν σε ιδέες, ήταν ενάντια στις ιδέες. Το κοινό κάθαρμα ανέλαβε την εξουσία συνοδευόμενο από τις μάζες που πανηγύριζαν.» Th. Mann . Ένας ενδιαφέρον ορισμός για το φασισμό, έρχεται από τον M. Lipset: Ο φασισμός είναι ...