Χρίστος Αλεξόπουλος


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Χρίστος Αλεξόπουλος

Η λογική του λαϊκισμού

Ήδη έχει γίνει αρκετά ορατή και σαφής μια πολύ επικίνδυνη αντίφαση. Ενώ οι κοινωνίες βασίζονται όλο και περισσότερο στην γνώση και στον ορθολογισμό ως εργαλεία για τον σχεδιασμό και την διαχείριση της δυναμικής της εξέλιξης αλλά και την κατανόηση ...

Πολιτική και ανακύκλωση αδιεξόδων

Βασική διαπίστωση, στην οποία οδηγεί η ανάλυση της σύγχρονης πραγματικότητας στην δυναμική προβολή της στο μέλλον, είναι η παραγωγή και ανακύκλωση αδιεξόδων, που οφείλονται κατά κύριο λόγο στην αποστασιοποίηση των κοινωνιών και της πολιτικής τους ...

Χωρίς συνεκτικές ισορροπίες και αλληλεγγύη

 Τα σύγχρονα πλανητικής εμβέλειας προβλήματα, από την πανδημία του κορωνοϊού και την ρύπανση του περιβάλλοντος μέχρι την κλιματική αλλαγή και τις μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, αναδεικύουν εμφατικά ως προϋποθέσεις για την συνέχιση της ιστορικής διαδρομής ...

Πολιτική με μακροπρόθεσμη κοινωνική οπτική

Η δυναμική της εξέλιξης σε παγκόσμιο επίπεδο ήδη εκπέμπει σήματα κινδύνου, τα οποία όμως τόσο το πολιτικό σύστημα στις πλανητικές του διαστάσεις όσο και οι κοινωνίες αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν και να αναλύσουν επαρκώς, ώστε να καταστεί εφικτός ...

Ανθρωποκεντρική διαχείριση της εξέλιξης

Με αφορμή το πανδημικών διαστάσεων πρόβλημα του κορωνοϊού (Covid-19) και τις οδυνηρές επιπτώσεις για την ανθρωπότητα αναδεικνύεται εμφατικά ως ζωτικής σημασίας αναγκαιότητα η ανθρωποκεντρική διαχείριση της εξέλιξης τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό ...

Η λογική του θεάματος

Το θέαμα, τόσο ως λογική προσέγγισης της πραγματικότητας από το άτομο όσο και ως δομικού χαρακτήρα συνιστώσα στα διάφορα κοινωνικά συστήματα και δραστηριότητες, οριοθετεί σε μεγάλο βαθμό την ατομική και την κοινωνική λειτουργία. Αυτό γίνεται εμφανές ...

Νέες βιώσιμες ισορροπίες

Είναι πλέον εμφανές, ότι οι ανισορροπίες και η ρευστότητα στην σύγχρονη πραγματικότητα αρχίζουν να απειλούν την βιωσιμότητα του ανθρώπου και του οικοσυστήματος, εάν δεν οικοδομηθούν νέες βιώσιμες ισορροπίες, οι οποίες θα διαμορφώσουν διαφορετικές ...

Ευρωπαϊκή γεωπολιτική οπτική

Η Διάσκεψη για την Ασφάλεια (Munich Security Conference), που πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο στη Γερμανία από 14 έως 16 Φεβρουαρίου 2020, ήταν αποκαλυπτική της ανασφάλειας, η οποία χαρακτηρίζει την γεωπολιτική δυναμική και ταυτοχρόνως των μεγάλων ...

Δημοκρατία σε συνθήκες πολυπλοκότητας

Σε συνθήκες πολυπλοκότητας βασική προϋπόθεση για να έχει η δημοκρατία ουσιαστικό περιεχόμενο και να μην εκφυλίζεται σε τυπική διαδικασία εκλογής διαχειριστών εξουσίας είναι η εκπροσώπηση της κοινωνικής πλειοψηφίας στο επίπεδο της διακυβέρνησης ...

Αποσταθεροποιημένος κόσμος

Είναι πλέον εμφανές, ότι η δυναμική της εξέλιξης δεν ελέγχεται από τις κοινωνίες με γνώμονα το κοινωνικό και το ανθρώπινο συμφέρον. Το αποτέλεσμα είναι η διαμόρφωση συνθηκών αποσταθεροποίησης (δηλ. μη ελεγχόμενη γενικευμένη ρευστότητα με αρνητικές ...

Χρόνος και πραγματικότητα

Πολύ σημαντική παράμετρος για την προσέγγιση και κατανόηση της πραγματικότητας, με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την κατεύθυνση της δυναμικής της εξέλιξης, είναι ο τρόπος βίωσης και διαχείρισης του χρόνου από ...