Γιώργος  Πρεβελάκης


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Γιώργος  Πρεβελάκης

Το παρασκήνιο μιας εκλογής

Η εκλογή του Αυστραλού Mathias Cormann στη Γενική Γραμματεία του Ο.Ο.Σ.Α. έπληξε και εξέπληξε τους Ευρωπαίους. Επί μία συναπτή εικοσιπενταετία, όλοι οι χρηματίσαντες  Γενικοί Γραμματείς του Οργανισμού προέρχονταν από χώρες εκτός ...