Αθανάσιος  Καμπάς


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Αθανάσιος  Καμπάς

Πανεπιστημιακό άσυλο, αστυνομοκρατία και λοιπά δαιμόνια

Η κουβέντα για την αστυνομοκρατία στα πανεπιστήμια συγκαλύπτει και συσκοτίζει το μεγάλο ζήτημα που αφορά τη διαβρωτική κληρονομιά του «πανεπιστημιακού ασύλου». Παρόλο που ο νόμος 4623/2019 κατήργησε το «πανεπιστημιακό άσυλο», η βαριά σκιά του εξακολουθεί ...