Νίκος  Κονδυλάτος


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Νίκος  Κονδυλάτος

Τουρισμός & Τόπος- Μερικές σκέψεις γύρω από μία ανισόρροπη σχέση

Το 1966 ο Πάτρικ Λη Φέρμορ έγραφε στο βιβλίο του ΡΟΥΜΕΛΗ (Εκδ. ΚΕΔΡΟΣ, σελ.196 -  197): ....Η πρώτη αντίδραση του καθενός σ αυτή την απροσδόκητη τύχη είναι ο ενθουσιασμός: η ελληνική οικονομία τα χρειάζεται αυτά τα έσοδα. Η δεύτερη είναι η θλίψη. ...