Π.Κ. Ιωακειμίδης  Αλέκος Κρητικός


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Π.Κ. Ιωακειμίδης  Αλέκος Κρητικός

Το Ταμείο Ανάκαμψης ως καταλύτης θεσμικών εξελίξεων στην ΕΕ

Στη μέχρι σήμερα ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώτα διαμορφώνονταν οι πολιτικές και ακολούθως αποφασιζόταν το ύψος των δαπανών που κρίνονταν αναγκαίες για τη υλοποίησή τους.  Η ροή αυτή δείχνει ήδη να αντιστρέφεται με την πρακτική που ακολουθείται ...