Ντίνος Ρόβλιας Φίλιππος Σαχινίδης


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Ντίνος Ρόβλιας Φίλιππος Σαχινίδης

Δημόσιες συμβάσεις: η επόμενη μέρα.

Η υποχρεωτική αδρανοποίηση της οικονομίας που επιβλήθηκε εκ των πραγμάτων για να αντιμετωπιστεί η κρίση πανδημίας, καθιστά αναγκαίες άμεσες παρεμβάσεις για την επανεκκίνησή της. Την ανάγκη αυτή επιβεβαίωσαν και οι αποφάσεις του Eurogroup με τις οποίες ...