Αντώνης Ζαΐρης  Γιώργος Δουκίδης


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Αντώνης Ζαΐρης  Γιώργος Δουκίδης

Οι Έλληνες καταναλωτές ως μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας

Η πρόσφατη έρευνα ανάλυσης των καταναλωτικών τάσεων στο Λιανικό εμπόριο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του ΟΠΑ καταγράφει μια εξαιρετικά υψηλή διάχυση ...