Κωνσταντίνος Α.  Ζώκος


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Κωνσταντίνος Α.  Ζώκος

Προσεγγίζοντας ένα θεμελιακό πρόβλημα της Εκπαίδευσης με αφορμή τις επιδόσεις σε (μαζικές) εξετάσεις

Τα φαινόμενα - αυτές οι αλλαγές που καθιστούν την πραγματικότητα ορατή - συνήθως οδηγούν τα βήματα των παρατηρητών τους σε κινήσεις που (με κάποιο τρόπο) θεωρείται ότι μπορούν να συμβάλλουν στην επιβίωση ατόμων και κοινοτήτων. Ειδικότερα, τα μέλη ...

Το PISA, η Ελληνική Εκπαίδευση και ο Ρόλος των Υπευθύνων της Εκπαίδευσης

Εισαγωγή Αρκετά χρόνια πριν, κοντά στην αρχή της χιλιετίας που διανύουμε, υπήρχε μια περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας η συζήτηση για τα θέματα της εκπαίδευσης γινόταν με ιδιαίτερη ένταση. Ήταν τότε που ανακοινώνονταν, όχι τα αποτελέσματα, οι ...