Αντώνης Ζαίρης


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Αντώνης Ζαίρης

Ψηφιακός μετασχηματισμός στο νέο περιβάλλον λιανικής

Οι βιτρίνες και οι προθήκες των μεγάλων εμπορικών κέντρων και πολυκαταστημάτων λιανικής προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν ,στην εποχή του Covid 19, ένα περιβάλλον ηδονικής κατανάλωσης για τους πελάτες τους που  υποκινούσε συμπεριφορές και διέγειρε ...

Λιανική αγορά: Αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης και προοπτικές στην μετά COVID εποχή

Η παρούσα κατάσταση λόγω covid-19  στην πραγματική οικονομία είναι εξαιρετικά δύσκολη καθώς έχει πληγεί το σύνολο σχεδόν των λιανεμπορικών επιχειρήσεων που συνιστούν το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα της Οικονομίας.Αν θελήσουμε να αποτιμήσουμε την μέχρι ...

Νέο αφήγημα Επιχειρηματικότητας και Στρατηγικό Σχέδιο ανάκαμψης για την επόμενη μέρα

Το νέο αφήγημα επιχειρηματικότητας στη μετά covid 19 εποχή είναι ανάγκη να συνδεθεί με αυτό που λέμε συλλογικό «γίγνεσθαι» και συλλογικό «πράττειν» με ενισχυμένη την έννοια της ατομικής υπευθυνότητας και της διαδικτυακής ψηφιακής εξοικείωσης των εργαζομένων ...

Αλλαγή προσανατολισμού της Οικονομίας: από Κυβερνητικό στοίχημα Εθνικός στόχος

Μετά από δεκαετίες δυναμικής μεγέθυνσης του ΑΕΠ , ανάπτυξης του Παγκόσμιου Εμπορίου και του Παγκόσμιου Τουρισμού ,στο πλαίσιο μιας κατά τα άλλα ακαταμάχητης διεθνοποίησης κεφαλαίου ,αγορών και εργασίας ,ο διεθνοποιημένος Καπιταλισμός βρήκε πρόσφορο ...

Παγκόσμια Εργασιακή πανδημία και επιβράδυνση των Οικονομιών

Η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας από τις επιπτώσεις του covid-19 κυμαίνεται μεταξύ -35%(ΟΟΣΑ), -18,6% (Uni Credit) και -6% (ΗΒC), ενώ στη χώρα μας η ύφεση είναι δυνατόν να αγγίξει το -10% σε ετήσια βάση. Η υποχώρηση του δείκτη Οικονομικού κλίματος ...

Τολμηρές αποφάσεις στην οικονομία

Η μείωση των πρωτογενών δαπανών της Κεντρικής κυβέρνησης κατά 4.3% σε ετήσια βάση , με την εξαίρεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ήταν αυτή που εξασφάλισε μία σταθερή δημοσιονομική πορεία για το 2019, η οποία θα πρέπει απαραιτήτως να συνεχιστεί ...

Βελτίωση οικονομικών δεικτών και εμμονή με το πρωτογενές πλεόνασμα

Οι τελευταίες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΒRD) αναφορικά με τους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 2% για το 2019 και στο 2,4% για το 2020, στην ουσία έρχονται να επιβεβαιώσουν τις προβλέψεις της ...

Kατανάλωση και Δυναμική Ανάπτυξης. Εποικοδομητικές συγκρίσεις του Νότου

Η κατανάλωση των νοικοκυριών συνιστά βασικό πυλώνα ανάπτυξης  της ελληνικής οικονομίας και μεγέθυνσης του ΑΕΠ της  αφού η τελευταία συμμετοχή της στο ΑΕΠ ανέρχεται σε ποσοστό πάνω από 75%. Ως εκ τούτου η στρατηγική που θα εκπονηθεί από πλευράς Πολιτείας ...

Νέες ομάδες παγκόσμιων καταναλωτών, πρότυπα, συμπεριφορές και trends της Λιανικής

Αν κοιτάξουμε λίγα χρόνια πίσω στην αυγή του 21ου αιώνα ,θα δούμε τις τεράστιες αλλαγές που έχουν συμβεί στην καθημερινότητα των παγκόσμιων καταναλωτών. Τότε το 30% των ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες χώρες ζούσαν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας. Σήμερα ...

Επενδύσεις ή Χάος

Με αφορμή τη δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού ότι η αύξηση των μισθών θα φέρει την Ανάπτυξη υπάρχει ένας μακρόχρονος διάλογος γύρω από το θέμα αυτό που διεξάγεται εδώ και δεκαετίες αναφορικά με το κυρίαρχο δίλημμα « Ανάπτυξη που θα οδηγήσει σε αυξήσεις ...

Θετικές Κυβερνητικές ενδείξεις σε δυσμενές διεθνές περιβάλλον

Στον απόηχο της ομιλίας του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ στους τέσσερις Στρατηγικούς άξονες προτεραιότητας πολιτικής περιλαμβάνονται : η φορολογική πολιτική με ελαφρύνσεις και αύξηση της εισπραξιμότητας , τα εργασιακά με άρση της υπερρύθμισης της αγοράς ...