Γιώργος Δουκίδης Αντώνης Ζαϊρης


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Γιώργος Δουκίδης Αντώνης Ζαϊρης

Το Μυστικό της επιτυχίας στην μεγέθυνση του ΑΕΠ

Σε τελευταία έρευνα του Οκτωβρίου 2019  καταγραφής των καταναλωτικών τάσεων στο Λιανικό εμπόριο,  του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως  Ελλάδος με την υποστήριξη του εργαστηρίου ΕLTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καταγράφεται ...