Μαρία Καραγιαννίδου


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Μαρία Καραγιαννίδου

Γήρανση και μακροχρόνια φροντίδα: ο χρόνος που έχασε η Ελλάδα και οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται

Στην πρόσφατη έκθεση της η Παγκόσμια Τράπεζα χαρακτηρίζει τη γήρανση του πληθυσμού ως έναν από τους δύο παράγοντες που θα επηρεάσουν αρνητικά τα επόμενα χρόνια την ανάπτυξη κάθε χώρας και τη βιωσιμότητα των υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών. Εάν ...