Θάνος Πάλλης


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Θάνος Πάλλης

?Η αναγκαία μεταρρύθμιση του Λιμενικού Συστήματος

Την αναγκαιότητα μια άμεσης, γενναίας, θεσμικής μεταρρύθμισης στη λιμενική πολιτική ανέδειξε η πρόσφατη  ‘κρίση της Σαμοθράκης’. Τα λιμάνια του Αιγαίου δέχονται εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες ετησίως. Όμως τα προβλήματα υποδομών παραμένουν σημαντικά ...