Αντώνης Ζαίρης Σταμάτης Ευσταθόπουλος Αθανάσιος Κρυστάλλης


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Αντώνης Ζαίρης Σταμάτης Ευσταθόπουλος Αθανάσιος Κρυστάλλης

Η ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας και ο ρόλος της Εκπαίδευσης

Είναι πασιφανές ότι η ανάπτυξη μαθημάτων επιχειρηματικότητας σε όλες τις βαθμίδες  της εκπαίδευσης  είναι πολύ σημαντική. Σήμερα, λόγω της παρατεταμένης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης που μας έχει πλήξει , σχεδόν  όλοι οι φορείς επικαλούνται ...