Φωτεινή Γιολτζίδου


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Φωτεινή Γιολτζίδου

Η Ευρώπη του μέλλοντος?

Οι σκέψεις που ακολουθούν προέκυψαν μετά την ανάγνωση του βιβλίου της Βασιλικής Μισσιρά «Εκπαιδεύοντας Δημοκρατικούς Πολίτες”, εκδόσεις Επίκεντρο Εκπαίδευση, Δημοκρατία, Πολίτης, Ευρώπη. Έννοιες τις οποίες ακούμε, διαβάζουμε και χρησιμοποιούμε σχεδόν ...