Αννα Ροκοφύλλου


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Αννα Ροκοφύλλου

Μια πόλη που κοινωνικοποιεί είναι μια πιο ασφαλής πόλη

Η Αθήνα αποτελεί μια καταπονημένη από την κρίση και την εγκατάλειψη πόλη. Χρειάζεται περισσότερο από ποτέ να εντάξουμε τον κοινωνικό σχεδιασμό στην συνολική μας στρατηγική. Η φροντίδα των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ...