Μόσχος Κορασίδης


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Μόσχος Κορασίδης

Το brain drain, τα Πανεπιστήμια και ο ιδιωτικός τομέας

Εάν η απώλεια του 25% του ΑΕΠ της χώρας ήταν ένα ισχυρό σοκ για την οικονομία και τα νοικοκυριά της χώρας, πολλαπλασιάστε αυτό τον αντίκτυπο στη νιοστή, για να αντιληφθείτε το μέγεθος των επερχόμενων δυσκολιών, οικονομικών και μη στη χώρα με τη φυγή ...