Κλειώ Ευαγγελάκου


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Κλειώ Ευαγγελάκου

Να γινει η Καλλιθέα φιλόξενη πόλη για ποδήλατα?

Η Καλλιθέα είναι ένας δήμος με πολύ καλή ρυμοτομία, είναι μικρής έκτασης και σχεδόν επίπεδος. Με αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ένας δήμος που μπορεί να περιλάβει στις πράσινες και ασφαλείς μετακινήσεις, το ποδήλατο. Άρθρα, ημερίδες και παρεμβάσεις ...