Χρήστος Λ. Πάλλης


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Χρήστος Λ. Πάλλης

Η Τουριστική Ανάπτυξη του Αργοσαρωνικού κλειδί για την ανάδειξη των Τοπικών Οικονομιώ

Ο Τουρισμός αποτελεί το σημαντικότερο τομέα της Ελληνικής Οικονομίας. Ειδικά κατά τη διάρκεια της πολυετούς κρίσης που διέρχεται η χώρα μας, αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για αρκετές περιοχές. Με συνεισφορά στο ΑΕΠ να ξεπερνά το 7,6 (9,3% το 2026) ...

Ποιοτικός Τουρισμός ως μοχλός ανάπτυξης, αντίδοτο στην κρίση

Ο τουρισμός  αποτελεί τον σημαντικότερο τομέα της ελληνικής οικονομίας. Ειδικά κατά την διάρκεια της μεγάλης κρίσης που διέρχεται η χώρα μας αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς, για πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες, αλλά και για αρκετές περιοχές ...