Χρίστος Αλεξόπουλος Thomas Hansch


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Χρίστος Αλεξόπουλος Thomas Hansch

Για ένα βιώσιμο μέλλον

Όσο περισσότερο η ανθρωπότητα κινείται προς το μέλλον, τόσο πιο εμφανείς γίνονται οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των επιλογών της στην πραγματικότητα. Αρκεί να ληφθούν υπόψη η κλιματική αλλαγή σε σχέση με την εξόρυξη και αξιοποίηση ορυκτών καυσίμων ...