Αριστείδης Ρωμανός Κώστας Σοφούλης


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Αριστείδης Ρωμανός Κώστας Σοφούλης

Πολεοδομικές προτάσεις για την επόμενη μέρα

Η θλίψη για την τραγωδία είναι ανθρώπινη. Πρέπει όμως να συμπληρωθεί με προσπάθεια συμβολής στον σχεδιασμό βελτιωμένων συνθηκών ζωής στις πόλεις μας. Η δημοσίευση αυτή δεν συνιστά «πρόταση ειδικών», αλλά παρουσιάζει μια άποψη για τη σχέση άμεσης και ...