Αντώνης Ζαϊρης Νικήτας Καστής


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Αντώνης Ζαϊρης Νικήτας Καστής

Ελληνικό Πρόγραμμα Στήριξης και Αναδιάρθρωσης: Μεταξύ προθέσεων και αποτελεσματικότητας

Στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Jean-Claude Junker, έναν από τους πιο έμπειρους και αφοσιωμένους Ευρωπαίους πολιτικούς, πρέπει τουλάχιστον να αναγνωρίσουμε τη διαρκή και έμπρακτη στήριξή του στην Ελλάδα, σ’ όλη τη διάρκεια αυτής της μακράς ...