Γιώργος Λυσαρίδης


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Γιώργος Λυσαρίδης

Ποια Αριστερα;

  **Το κείμενο αποτελεί επεξεργασμένη μορφή της ομιλίας του συγγραφέα στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Σωτηρέλη: «Ποιά Αριστερά; Ανιχνεύοντας την προοδευτική ευρωπαϊκή ταυτότητα στην Ευρώπη της κρίσης», που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 2.3.2018  ...