Περικλής Κοροβέσης


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Περικλής Κοροβέσης

Υπουργός εναντίον εαυτού του -με έξοδα άλλων

O κλασικός θεωρητικός του πολέμου, Καρλ φον Κλάουζεβιτς, είχε αναλύσει τον πόλεμο ως πολιτική με άλλα μέσα. Νεότεροι στοχαστές συνέχισαν τη σκέψη του εξελίσσοντάς την. Αν και κανείς μέχρι σήμερα δεν μπόρεσε να ανατρέψει τη θεωρία του, εντούτοις η ...