Λία Γκουντρουμπή


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Λία Γκουντρουμπή

Αυτοδιοίκηση:Big Bang ή ρουσφέτια

Ο ρόλος που καλούνται να παίξουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι σήμερα πιο σημαντικός από ποτέ καθώς αποτελούν δυνητικά σημαντικό χώρο παρεμβάσεων σε πολλαπλούς τομείς (περιβάλλον, καινοτομία, πολιτισμός, κοινωνικές πολιτικές, απασχόληση, ...