Έλλη Κατσιάνη Στρατουδάκη


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Έλλη Κατσιάνη Στρατουδάκη

Πόσο η φόρα ήταν μεγάλη… Ιστορίες και μνήμες

Ο Μάκης δεν είναι λογοτέχνης κι εγώ δεν είμαι βιβλιοκριτικός. Είμαστε απλά και μόνο πολύ παλιοί οικογενειακοί φίλοι, με δοκιμασμένη χημεία και σύμπτωση στη θεώρηση των πραγμάτων. Μετά από αυτή τη διευκρινιστική εισαγωγή, απελευθερωμένη από τυπικές ...