Θεόδωρος Στάθης


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Θεόδωρος Στάθης

ΦΠΑ: Ο χρυσοπληρωμένος φόρος που παράγει πρόσθετες κρατικές δαπάνες και έγκλημα

Αυτοί που επινόησαν τον Φ.Π.Α. στην πράξη εισήγαγαν στο σύστημα τον αρχιμάστορα δημιουργό του εγκλήματος. Κι’ αυτό γιατί αγνοούν με αλαζονικό τρόπο το γεγονός ότι δεν μπορούν να παρέμβουν με όποια ηλεκτρονικά μέσα στη φύση του ανθρώπου! Η ηλεκτρονική ...

Το Bonus ως κίνητρο για κυβερνήσεις συνεργασίας

Η χώρα μας χρεοκόπησε στη βάση ενός ‘’ εξελιγμένου’’ ( εκφυλισμένου θα ήταν καλύτερα να ειπωθεί) πρότυπου οικονομικής ανάπτυξης, του οποίου κύρια χαρακτηριστικά του ήταν: (α) Η γενικευμένη σπατάλη. (β) Η εκτεταμένη διαφθορά. (γ) Το πέρα των δυνατοτήτων ...