Στέλιος Στυλιανίδης Βενετσάνος Μαυρέας


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Στέλιος Στυλιανίδης Βενετσάνος Μαυρέας

Πώς η κυβέρνηση «καθηλώνει» την ψυχιατρική μεταρρύθμιση

Το σχέδιο νόμου για την οργάνωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας παρά τις καλές προθέσεις δεν αξιοποιεί την εμπειρία, την τεχνογνωσία αλλά και τις κριτικές αξιολογήσεις των ανεξάρτητων επιτροπών εμπειρογνωμόνων. Μετά από δύο χρόνια αριστερής διακυβέρνησης, ...