Βασίλης Πολυμένης


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Βασίλης Πολυμένης

Δεν υπάρχει περιθώριο σφάλματος

Η επιτυχία της αναδιάρθρωσης αφορά ένα μαραθώνιο στοίχημα στην πορεία της χώρας μέχρι το 2020 και παραπέρα, ενώ ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζουμε σε τι ύψος θα ανέρχεται το δημόσιο χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ. Αυτό θα εξαρτηθεί από το ποσοστό συμμετοχής ...