Θεόδωρος Ν. Τσέκος


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Θεόδωρος Ν. Τσέκος

Οι καιροί απαιτούν νέες μορφές σχεδιασμού πολιτικής

1. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Στον κοινό τόπο της πολιτικής επιστήμης και της διοικητικής επιστήμης διεξάγεται μια ευρεία συζήτηση -σε ορισμένες της διαστάσεις ήδη από την δεκαετία του 1950 αλλά προσφάτως ...