Μιχάλης Παττακός Θεολόγος Μίντζας


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Μιχάλης Παττακός Θεολόγος Μίντζας

Ένωση, άνοιγμα, ανανέωση

Γράφουμε αυτές τις γραμμές με αμείλικτη αίσθηση του επείγοντος για την ενότητα και την αναγέννηση του προοδευτικού χώρου στην Ελλάδα. Ανήκουμε στη γενιά για την οποία ανατράπηκε απότομα αυτό που για πολλά χρόνια θεωρούνταν ως η φυσική τάξη των πραγμάτων. ...